Geotechnika!!! Otázky ke zkoušce z mechaniky zemin - GM10, MEZE !!!
Prof. I. Vaníček, Ing. J. Salák
Zemní práce při výstavbě tělesa hráze - přehrada Los Vaqueros