Vzorky zeminy po porušení v triaxiálním smykovém přístroji


         
       
  Vytvořená smyková plocha   Vzorek soudečkovitě roztlačený
do stran
  Smykové plochy
 
 
         


zpět