Zadání cvičení z DS 10

           

Stavební fakulta ČVUT Praha Obor,ročník: Z

Katedra geotechniky Posluchač/ka:

Rok 2001/2002 Stud. skupina:

Program cvičení

Příklad 1

Výpočtem podle Protodjakonova či Bierbaumera určete max. svislé zatížení, které bude působit na strop štoly. Štola má tvar podkovy se svislými boky, šířku 3 m a výšku v ose svislé symetrie 4 m. Výška nadloží je ...... m. Charakteristiky horniny: g = ......... kN/m3, j = ........°, fp = ........... Dále proveďte předběžný návrh ostění podle Davydova a graficky posuďte klenbu navrženého ostění. Nakreslete v měřítku 1:50 Vzorový příčný řez štolou.

Příklad 2

Navrhněte provizorní výstroj kolektorové štoly průřezu:

 • podkovovitého 00-0-02, 00-0-07, 00-0-12
 • kruhového KC-0-02, KC-0-05, KC-0-10

v hornině:

 • porušená žula
 • měkké pískovce
 • jílovité břidlice
 • slíny tuhé konzistence

s nadložím výšky (b je šířka kolektorové štoly):

 • b/2
 • b
 • 3b

Nakreslete v měřítku 1:50 vzorový příčný řez kolektorem s definitivní výstrojí

ze stříkaného betonu tloušťky (cm):

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25


zpět