Koštan-Tau 5 151 m n.m.

Normální cesta – Severovýchodní hřeben

 
          
   
  Koštan ze sedla pod Ptícou Stěna Ptíci Celý výstup  
          
 

Charakteristika:
Zaledněný vrchol, sv. hřeben je převážne sněhový se třemi skalními žandarmy. Nástup na hřeben představuje asi 5 lanových délek ve středně rozlámané skále. Krásná kombinovaná túra náročná na čas se zdlouhavým přístupem.

Obtížnost:
4B, úseky v ledu max.55 °

Prvovýstup:
W. Merkl, F. Bechtold, W. Raechl, cervenec 1929

Doporučený materiál:
mačky, 1 cepín, 2 poloviční lana, pár smyček, karabiny, šrouby do ledu, pár vklíněnců a friendů, přilba přijde zatraceně vhod

Přístup:
Z Alplageru Bezengi dolinou Kunjum-Mishirghi přes 3 ledopády do bivaku na kótě 3900m n.m. 8-10 hod z Alplageru Bezengi.
Naše zkušenost – začátek sezóny = zasněžené trhliny v ledopádech = rychlejší postupVýstup:
Výstup je vhodné rozdělit do dvou dnů. Stan je možné postavit v sedle mezi jižním vrcholem Ptíci a Ice Dome. (pozor na převěj), eventuelně 2 délky pod sedlem.

1.den - Z bivaku na kótě 3 900 m sestoupíme na sněhové plato ledovce Kunjum – Mishirgi nad třetím ledopádem. Potřebujeme překonat čtvrtý ledopád. Bud se nějak propleteme středem ledovce, musíme však obcházet velké množství obrovských trhlin, nebo lépe je tyto trhliny obejít těsně pod severními svahy masivu Koštanu. Pozor však na riziko lavin padajících ze severních srázů Koštanu. Postupujeme dál po ledovci až k nástupu pod Ptícu. 3-4 hodiny. Výstup do sedla pod jižní vrchol Ptíci začínáme nalevo od spadlých kusů ledu a lavin po firnovém svahu až k prvním skalám. Odtud šikmo doprava vzhůru po skále (šikmá strmá římsa pod převisem, skoby). Na konci římsy traversujeme 20m doleva a odtud 35m úzkým kuloárkem na plošinku. Pozor na padající kameny. Dále stoupáme 40 m sněhovo-ledovým svahem pod skalní převis, odtud 40m travers po sněhu/ledu/suti (záleží na podmínkách) doprava a pak vzhůru po sněhu podél skal až do sedla mezi Ptícu a Ice Dome. V sedle je možné postavit stan. Z bivaku 3900 – 7-9 hod, cca 500m převýšení

2. den - Travers šikmo vzhůru doprava přes sněhovo-ledový strmý svah Ice Dome, není nutné vystoupit až na vrchol, potřebujeme se dostat do sedla pod první skalní žandarm. Ten přelézáme 10 metrovou trhlinou, pak travers 8 m doprava a vzhůru 25 m štěrbinou, přes převis na hranu žandarmu a 3 m na vrchol. Dále po rozbitém skalním hřebeni přelezeme dva skalní hroty a sestoupíme 6-8 m do sedla za žandarm. Pokračujeme po sněhovém hřebeni (pozor na převěje) až k méně zřetelnému druhému žandarmu, který je možné překonat přímo po sněhem pokrytém kuloáru. Výstup pokračuje po strmém sněhovém hřebeni (pozor na převěje) až pod třetí žandarm, který přelézáme přímo a dále po širokém hřebeni. Traverzujeme severní svah Koštanu (strmý sníh) až na západní hřeben (vyhneme se tak vrcholové převěji)a po západním hřebeni až na vrchol. 6-7 hod z bivaku pod Ice Domem.

Sestup: Po trase výstupu, žandarmy je možné slanit. Ve skalní stěně Ptíci jsou slaňáky - místy pochybné :-).

Fotky z výstupu