Gvandra, Elbrus

 
Archyz Dombaj Gvandra,Elbrus Centrální Kavkaz Východní Kavkaz
 


Vrchol, sedlo Výška (obtížnost) Autor
Ak-Tebe pereval 3 350 (1B) VinOlga
Balk Baši 3 689 (1A) VinOlga
Buruntaš pereval 3 072 (1A)
VinOlga
Čerenkol pereval 3 280 (1A*) VinOlga
Čungur Východní, pereval 3 350 (2A) VinOlga
Dalar-Saken 3 085 (1B*) VinOlga
Elbrus ze západu 5 648 (3A) Sič
Gvandra 3 350 (1B) A. Michajlov
Kičkinekol 3 180 (1A) A. Michajlov
Kjukjurtlju Ložnyj, pereval 4 000 (1B) VinOlga
Myrdy-Saken pereval 3 250(2B) VinOlga
Nauka pereval 3 450 (2A) VinOlga
Tallyčat 3 300 (2A) VinOlga
Zamok (2A) VinOlga
  

zpět